Eked Nedir?Doğru hazırlanmış LOTO/EKED haritalandırması ve prosedürü ile sertifikalı LOTO/EKED ekipmanları sayesinde, pek çok iş kazası önlenebileceği gibi iş ve zaman olarak da ciddi tasarruflar sağlanmaktadır.

EKED Haritalandırma çalışması; İşveren, İSG uzmanı, Teknik kadro ve EKED uzmanının müşterek çalışması ile yönlenir. Kullanılacak olan Uluslararası normlardaki EKED Ekipmanlarının seçimi için yol haritası netleşir. Görsel destekli belge kütükleri dijital veya yazılı doküman olarak oluşur. Makine ve Ekipmanların tehlikeli enerji kaynakları ile ilişkileri analiz edilir, ekipman ihtiyaçları belirlenir.